Een beknopte historiek van Muziekvereniging Bellegem

"Muziekvereniging Bellegem" is ontstaan uit de Koninklijke Harmonie Sint-Leonardszonen te Bellegem.

Naar verluidt ontstond de Bellegemse "fanfare" de St.-Leonardszonen - de vereniging werd pas in de jaren twintig een "harmonie" - in 1881. Dat stichtingsjaar, dat op onze vlag wordt vermeld, lijkt aannemelijk, vermits in het kielzog van de toenmalige schoolstrijd in België heel wat katholieke organisaties, waaronder talloze muziekverenigingen, ontstonden.

Toch ging het de St.-Leonardszonen aanvankelijk niet voor de wind. De maatschappij die onder het voorzitterschap stond van Louis Decant werd reeds in 1888 "heringericht". De nieuwe voorzitter werd toen Louis Pollet. In 1905 werd de verenging als onderdeel van de "maatschappelijke genootschappen van Belleghem" opgenomen in de parochiale gildebond "Volkshuis van Belleghem" dat de kernspreuk voerde: "Belleghem boven".

In de statuten lezen wij dat de "St.-Leonardszonen" "een genootschap van vermaak en verzet" betrof, dat tegelijk "een genootschap van volksopleiding" wilde zijn. Dokter Jules Sobry, toenmalig Bellegems geneesheer, werd kort daarop voorzitter. Volgens de bronnen leidde hij zeker in 1907 de vereniging.

Als dirigent trad in datzelfde jaar Henri Claerhout aan. Voor hem had reeds H. De Block (in 1882) met de dirigeerstok gezwaaid. Zijn opvolgers waren: Jules Vanneste (zeker in de periode 1920-27), Joseph Vandemaele (1927), Gerard Favere (1928-1974) die als musicus en componist (tevens voorzitter van het Muziekverbond van West-Vlaanderen) een onuitwisbare stempel heeft gedrukt op de geschiedenis van de maatschappij, Dirk Vandecaveye (1974-1991), Jhonny Cneut (1991-1995, in 1990 dirigent van het Jeugdensemble), Chris Denys (1995-1997), Herbert Matton (1997-2013), Thari Verloove (2013-2016) en Kevin Casteleyn (2016-heden).

Omringd door tal van welwillende bestuursleden, konden volgende voorzitters verder timmeren aan de Bellegemse harmonie. De opvolgers van dhr. Jules Sobry waren Emile Delberghe (1920-1970), het jaar waarin zijn gouden voorzittersjubileum werd gevierd!), Maurice Vandenbulcke (1970), Norbert Verhellen (1971-1986), Noël Yserbyt (1986-1989), Marcel Lauwers (1989-1996), Marc Depaepe (1997-1999), Frank Lagrou (2000-2005) en Claude Lauwers (2005 tot op heden). Marcel Lauwers nam in 1997 het erevoorzitterschap over van de heer Alfons Ide die deze taak tussen 1948 en 1996 vervulde.

Onder het voorzitterschap van Marcel Lauwers werd een actieve jongerenpolitiek gevoerd. Met de steun van mevrouw Agnes Demuynck, de heer Fabien Allaert en enkele gedreven muzikanten leverde dat in 1990 de start op van een Jeugdensemble, dat in 1996 omgedoopt werd tot Jeugdharmonie Fantasia. Fantasia ontpopte zich onder de vleugels van de Sint-Leonardszonen tot een volwaardig muziekensemble en een kwaliteitsvolle voedingsbodem voor de harmonie.

Diezelfde jongerenpolitiek is onder het voorzitterschap van Marc Depaepe en Frank Lagrou verder doorgezet en leverde vanaf 2002 voor de jongsten een miniorkest op: "De Mini's", niet veel later omgedoopt tot "De Fantasietjes". Onze jongste muzikantjes worden extra begeleid en voorbereid om een volwaardige plaats in de vereniging op te nemen. De Fantasietjes werden opgericht onder muzikale leiding van Herbert Matton. Na Herbert was de leiding van De Fantasietjes achtereenvolgens in handen van Sanne Joye (2008-2012), Tine Mijle (2012-2016) ,Tine Vanhee (2016 - 2019), en vervolgens Laurens Jonckheere (2019 - heden).

Sinds 2005 is er sprake over de "Muziekvereniging Bellegem", een overkoepelende vereniging waaronder drie deelverenigingen worden gecoördineerd: de Koninklijke Harmonie Sint-Leonardszonen, Jeugdharmonie Fantasia en het Debutantenensemble De Fantasietjes. De vereniging werd in 2009 omgevormd tot vzw.

Doorheen de tijd zocht de harmonie een dak boven het hoofd om te repeteren. De lokalen waren achtereenvolgens "Den Bouw" (1881-1925), "Het Gemeentehuis" (1925-1980), en de "Au Chevalier" (1980 tot 1991). Vanaf 1991 wordt er gerepeteerd in het OC "De Wervel" waarin sinds 2002 een eigen repetitieruimte "Lokaal 4" kon worden ingericht voor het houden van de wekelijkse repetities en het opbergen van gereedschap. In 2011 werd OC De Wervel gerenoveerd, en werd het voormalige schoolgebouw afgebroken, waardoor de vereniging tijdelijk moest uitwijken. Ze vond een onderdak in het voormalige atelier van Keukens Vervenne in de Bellegemsestraat. Na het voltooien van de renovatie verhuisde de vereniging in 2012 opnieuw naar OC De Wervel, waar ze repeteert in lokaal het "Ooievaarsnest".

Wat de prestatie betreft, speelde de harmonie voor 1940 al in tweede afdeling. In 1949 volgde de promotie naar eerste. Op de tornooien van 1951, 1953, 1956 en 1959 werd het behoud in eerste bekomen. In 1962 werd niet deelgenomen wegens familiale omstandigheden van de dirigent. 1969 leverde dan weer het behoud in eerste op. In 1971 volgde promotie naar uitmuntendheid. Daarna zag de vereniging van verdere deelname aan de provinciale tornooien af. In 1992 kreeg ze opnieuw toelating tot participatie en in 1994 volgde opnieuw de promotie naar eerste afdeling. Deze graad bleef behouden na de provinciale tornooien van 1999 en 2004. In 2007 nam Jeugdharmonie Fantasia deel aan de Vlamo Orkestwedstrijd. Ze behaalden er een mooie eerste prijs in de eerste afdeling. In 2014 namen de Sint-Leonardszonen deel aan het het Provinciale Kampioenschap en de Vlamo Orkestwedstrijd, waar ze de graad van Uitmuntendheid bereikten.

Erevoorzitters

1948 - 1996 Alfons Ide
1997 - heden Marcel Lauwers

 

Voorzitters

1881 - 1888 Louis Decant
1888 - ???? Louis Pollet
1907* - 1920 Jules Sobry
1920 - 1970 Emiel Delberghe
1970 - 1970 Maurice Vandenbulcke
1971 - 1986 Norbert Verhellen
1986 - 1989 Noël Yserbyt
1990 - 1996 Marcel Lauwers
1997 - 1999 Marc Depaepe
2000 - 2005 Frank Lagrou
2005 - heden Claude Lauwers

(*) In dat jaar is volgens het archief van de vereniging
voor het eerst sprake van desbetreffende persoon.

Secretarissen-Penningmeesters

(tot 1950 werden deze twee functies
door eenzelfde persoon uitgeoefend).

1907* - 1920 Alfons Vandewalle
1920 - 1921 Aureel Duprez
1922 - 1933 Cyriel Vandecaveye
1939 - 1950 Julien Depaepe

(*) In dat jaar is volgens het archief van de vereniging
voor het eerst sprake van desbetreffende persoon.

Secretarissen

1950 - 1965 Gentil Baert
1965 - 1967 André Decraene
1967 - 1976 Werner Van de Walle
1976 - 1976 Goderik Baert
1977 - 1990 Marc D'Haese
1991 - 1991 Pascal Vandenhende
1992 - 1996 Pol Demeurisse
1997 - 2008 Noël Vanhoutte
2008 - heden Mike Matton

Penningmeesters

1950 - 1981 Remy Depreux
1983 - 2003 Jean-Marie Roobroek
2004 - 2008 Philippe Nollet
2008 - 2012 Pol Demeurisse
2012 - 2017 Pierre Claeys
2017 - heden Serge Schroef

Dirigenten

1881 - 1906 Niet gekend
1907* - ???? Henri Claerhout
1920* - 1927 Jules Vanneste
1927 - 1927 Joseph Vandemaele
1928 - 1974 Gérard Favere
1974 - 1991 Dirk Vandecaveye
1991 - 1995 Johnny Cneut (**)
1995 - 1997 Chris Denys
1997 - 2013 Herbert Matton
2013 - 2016 Thari Verloove
2016 - heden Kevin Casteleyn

(*) In dat jaar is volgens het archief van de vereniging
voor het eerst sprake van desbetreffende persoon.

(**) in 1990 al aangesteld voor het jeugdensemble

Lokalen

1881 - 1925 Den Bouw (Bellegemsestraat)
1925 - 1980 Het Gemeentehuis (Bellegemplaats)
1980 - 1991 De Chevalier (Bellegemplaats)
1991 - heden Ontmoetingscentrum "De Wervel"(*) (Processiestraat)

(*) vanaf 2002: lokaal 4 als repetitie- en bergruimte.
(*) in 2011: tijdelijke verhuis naar atelier Keukens Vervenne wegens verbouwingen OC De Wervel.
(*) vanaf 2012: terug naar O.C De Wervel - lokaal "Ooievaarsnest".

Muzikale prestaties

1940 tweede afdeling
1949 eerste afdeling
1950 eerste afdeling
1953 eerste afdeling
1956 eerste afdeling
1959 eerste afdeling
1969 eerste afdeling
1970 uitmuntendheid
1994 eerste afdeling
1999 eerste afdeling
2004 eerste afdeling
2014 uitmuntendheid